i Hedmark

Sivil tilhørighet
Eget fylke
Fra 1.1.2020: Innlandet fylke