på Alvestad, Haram

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 27, Alvestad. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50.cgi?task=s&fnr=15&hid=432&gnr=27
Fra 2020: gnr. 327