i Hafslo

Sivil tilhørighet
Før 1963: Hafslo kommune
Fra 1963: Luster kommune