på Sætra, Grytten

Sivil tilhørighet
1840: Romsdal tinglag
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1840: mnr. 76, Sæter. Skyld: 2 daler 1 ort 21 skilling
1950: gnr. 88, Sæteren m/Sæterbøen, bnr. 1, Fjelly (kun ett bruk). Skyld: 1 øre

Skrivemåter
Sætra (vedtatt av kartverket 12.3.1996)
Sæter (avslått av kartverket 12.3.1996)