på Ytre Kroken, Hafslo

Sivil tilhørighet
Fra 1963: Luster kommune

Matrikkel
1906: gnr. 90, Kroken. «Kaldes Ytre Kroken». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052606030?page=39
Fra 1963: gnr. 182

Skrivemåter
Ytre Kroken (godkjent av kartverket 1961, anbefalt form)
Kroken, ytre (godkjent av kartverket 1969)