på Myklebust, Haram

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Sandøy kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Fra 1965: gnr. 14
Fra 2020: gnr. 814

På Harøya