på Kirksæter, Hemne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Heim kommune

Matrikkel
Gnr. 101