på Setnes, Grytten

Sivil tilhørighet
1766: Voll tinglag
1840: Romsdal tinglag
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 3, Setnes