på Eidet omsorgssenter, Haram

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Åpnet 2017