på Venja, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1890: gnr. 17, Venje. «Udtales Venna; alm. skr. Venge»

Skrivemåter
Venja (vedtatt av klagenemnda 15.12.2001)