på Kylling, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Gnr. 77