på Hen kirkegård

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune