i Gudbrandsdalen

Sivil tilhørighet
Fra 1919: Oppland fylke
Fra 1.1.2020: Innlandet fylke