på Ytre Kavli, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Gnr. 45

Godkjent skrivemåte: Ytre Kavli (vedtatt 1996)
Ikke-godkjent skrivemåte: Kavli ytre (avslått 1996)