på Klevset, Halsa

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Heim kommune

Matrikkel
1950: gnr. 22, Klevset
Fra 2020: gnr. 222