i Nausthola, Sogge Midgard, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 9, bnr. 3