i Løvika, Aukra

Sivil tilhørighet
1697: Vågøy tinglag

Matrikkel
Gnr. 7 (nedre) og 8 (øvre)