på Sogge Midgard, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1890: gnr. 9, Sogge Midgaard. «Ogsaa skr. Sodge»