på Sogge, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Gårdene Sogge Austigard, Sogge Midgard og Soggebakke