på Grytten prestegård

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

1890: gnr. 5