på bnr. 4, Nes, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 27, Nes, bnr. 4, Nes (Prestegård). Skyld: 5 mark 41 øre