på Søre Jenset, Jenset, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 35, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 435, bnr. 1