i Løvika, Aukra

Matrikkel
Gnr. 7 (nedre) og 8 (øvre)