på Myrabø, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Geistlig tilhørighet
Grytten prestegjeld, Kors sogn

Matrikkel
1950: gnr. 66, Myrebø