på Flatmark, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Mt. 1762: mnr. 341, Fladmark
1950: gnr. 71, Flatmark