på Myklebust, Gloppen

Sivil tilhørighet
1838: Breim tinglag/kommune
Fra 1.1.1964: Gloppen kommune (gnr. 98)

Geistlig tilhørighet
I Breim sogn i Gloppen prestegjeld