på Setnesøygarden, Reitan, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Umatrikulert plass under gnr. 4 (Reitan), bnr. 1 (Reitan)