på Hunn gravlund, Gjøvik

Sivil tilhørighet
Før 1964: Vardal kommune

Matrikkel
Gnr. 67, bnr. 1504