på Ranem, Gjemnes

Sivil tilhørighet
1724, 1840: Gjemnes tinglag
1890: Øre kommune
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Geistlig tilhørighet
1840: Kristiansund prestegjeld, Frei sogn
1.1.1882 overført til Tingvoll prestegjeld, Øre sogn
1.9.1893 ble Øre eget prestegjeld

Matrikkel
Gnr. 1