på Skjeret, Julbøen, Aukra

Nedlagt husmannsplass under bnr. 2 (Kristoffergarden)