på Knutset, Gjemnes

Sivil tilhørighet
Gjemnes tinglag
1.1.1838–31.8.1893: Øre kommune

Geistlig tilhørighet
1840: Tingvoll prestegjeld, Øre sogn
Fra 1.9.1893: Øre prestegjeld, Gjemnes sogn

Matrikkel
1840: mnr. 48, Knutssæt med Karrisæt. Skyld: 5 daler 3 ort 3 skilling
1890: gnr. 46, Knutset med Kariset. Skyld: 5 daler 3 ort 3 skilling
1950: gnr. 8, Knutset
Fra 1965: gnr. 52