på Nora, Grytten

Gnr. 11

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune