på Romsdalshorn, Nes, Grytten

Matrikkel
Ft. 1920: gnr. 27, bnr. 29, Romsdalshorn. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806602314

Senere Victoria Hotel