på Lykkjesletta, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Gnr. 76

Skrivemåter
Lykkjesletta (vedtatt av kartverket 12.3.1996)
Lykkjeslett (avslått av kartverket 12.3.1996)