på Ner-Monsås, Monsås, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 133, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 9, Monsaas, bnr. 1, Monsaas. Skyld: 8 mark