på Ytre Vereide, Gloppen

Matrikkel
1950: gnr. 58, Vereide ytre