i Kors kirke, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune