på Innholmen, Grytten

Gnr. 1

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune