på Nordåkeren, Blakkstad, Gjemnes

Matrikkel
1769 utskilt fra lnr. 131
1840: mnr. 47, Blakstad, lnr. 128, Blakstad. Skyld: 2 daler 13 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093696
1950: gnr. 7, Blakstad, bnr. 4, Blakstad. Skyld: 2 mark 46 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=428&gnr=7
Fra 1965: gnr. 51, bnr. 4
26.4.2018 ble boligtomten utskilt som bnr. 60

Uttale: Nølåkran