på Berge, Gjemnes

Sivil tilhørighet
1840: Gjemnes kommune
1890: Frei kommune
1950: Gjemnes kommune

Geistlig tilhørighet
1840: Kristiansund prestegjeld, Frei sogn

Matrikkel
1724: mnr. 117, Berge
1840: mnr. 52, Berge
1890: gnr. 3, Berge
1950: gnr. 3, Berge
Senere gnr. 47