på Fiva, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Gårdene Ner-Fiva (gnr. 12) og Øver-Fiva (gnr. 13)