på Giske

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1908: Giske kommune

Øy
Jordegods (Giskegodset)