i Svatsum kirke, Gausdal

Sivil tilhørighet
1879–1961: Vestre Gausdal kommune

Matrikkel
Gnr. 85, bnr. 20