i Grip

Sivil tilhørighet
Grip kommune
Fra 1.1.1964: Kristiansund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 30, Grip

Kommune, kirkesogn og øy(gruppe)