Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 117, Hogset, bnr. 1, Hogset. Skyld: 1 mark 59 øre
Fra 2020: gnr. 517, bnr. 1

Også kalt Per-Eljasstauå etter bruker 1854–86