på Jenset, Aukra

Sivil tilhørighet
Sund tinglag
Fra 1838: Aukra kommune
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 35
Fra 2020: gnr. 435

På Otrøya