på Kleiva, Grytten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 80, Kleven