på Tofte, Gausdal

Sivil tilhørighet
1879–1961: Østre Gausdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 48, Tofte
Senere gnr. 166