på Kjos, Gausdal

Gnr. 199 (nordre) og 200 (søndre)