på Hegerholmen, Grytten

Sivil tilhørighet
1719: Romsdal tinglag
1950: Grytten kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 32, Hægerholm