på Bøen, Indre Midsund, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 48, Misund indre, bnr. 2, Misund indre. Skyld: 2 mark 36 øre
Fra 2020: gnr. 448, bnr. 2