på Dunateigen (bnr. 16), Blakkstad, Gjemnes

Matrikkel
Ca. 1686 utskilt fra bnr. 1
1950: gnr. 7, Blakstad, bnr. 16, Blakstad. Skyld: 2 mark 74 øre