på Blakkstad, Gjemnes

Sivil tilhørighet
Gjemnes tinglag
1.1.1838–31.8.1893: Øre kommune
Fra 1.9.1893: Gjemnes kommune

Geistlig tilhørighet
Til 1812: Kvernes hovedsogn
Fra 1812: Tingvoll prestegjeld, Øre sogn. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010022412001?page=996
Fra 1.9.1893: Øre prestegjeld, Gjemnes sogn

Matrikkel
1950: gnr. 7, Blakstad. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=428&gnr=7
Fra 1965: gnr. 51