på Rønningen, Gausdal

Sivil tilhørighet
1879–1961: Østre Gausdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 8, Reitengen (overstrøket: Rydningen, nedre)
Fra 1962: gnr. 126

Tidligere kalt Reitenget