i Granvin

Sivil tilhørighet
1891: Granvin kommune utskilt fra Ulvik
Fra 1.1.2020: Voss herad (kommune)

Geistlig tilhørighet
1858: Granvin prestegjeld endret navn til Ulvik