på Hjellbakken, Sørlia, Gjemnes

Sivil tilhørighet
Før 1965: Øre kommune

Matrikkel
1950: gnr. 37, Lien, bnr. 2, Hjelbakken. Skyld: 50 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=446&gnr=37

Også kalt Hågen (Hågjin)