på Reiten, Gausdal

Sivil tilhørighet
1879–1961: Østre Gausdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 7, Reiten (overstrøket: Reiten, øvre)
Fra 1962: gnr. 125