i Furnes

Kommune

Innlemmet i Ringsaker kommune fra 1964